ما دارای گروه های کاری دائمی زیرین میباشیم:

گروه حقوقی

تفاوت های مابین نظام قضایی مبتنی بر شریعت در ایران با سایر نظامات حقوقی بین المللی همواره موجب ابهاماتی برای شرکت های خارجی بوده و در فعالیت آنان در بازار ایران اختلال ایجاد نموده است. به علاوه همواره برای اشخاص حقوقی خارجی مشکل بوده است که نتایج اهداف تجاری خود را در ایران ارزیابی کرده و با تبعات ناخواسته حقوقی و قضایی آن روبرو گردند. گروه حقوقی ما مدیریت موضوعات و دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرد. این گروه انتخاب وکیل حقوقی را پیش نهاد مینماید، با طرفین دعوی از دیدگاه بازرگانی و کارشناسی مذاکره می نماید، و در نهایت کمک مینماید تا شرکت ها درک کاملی از موضوع به دست آورده و برای مسایل حقوقی خود به نتیجه برسند.

گروه پروژه های نو

پروژه های نو همواره در معرض خطر شدید عدم موفقیت قرار دارند. چه یک شرکت خارجی باشید و چه یک موسسه داخلی شروع یک فعالیت جدید در کشور نیازمند بررسی های دقیق و مدیریتی آگاه است. این گروه از متخصصان به تازه واردین کمک میکند که از اولین مرحله ارزیابی ایده تجاری تا تهیه طرح های توجیهی و اجرای آنان حمایت های مشاوره یی لازم را در اختیار داشته باشند. تجربه ما به بسیاری از تازه واردین کمک کرده است تا از شکست جلوگیری کرده و زیان را به موفقیت بدل سازند.

گروه برنامه ریزی استراتژیک:

برای شرکت هایی که مراحل اولیه رشد را پشت سر گذارده اند برنامه ریزی استراتژیک امری ضروری و اساسی است. طرح های توسعه، بازاریابی برای کالاو نام و سهام شرکت، ادغام و واگذاری نمایندگی شرکت، توسعه برند، و بسیاری موضوعات مشابه دیگر نیازمند دیدگاهی دور اندیشانه و برنامه ریزی استراتژیک است. در این راه، شرکت ها نیاز به مشاورینی با سابقه تجربی گسترده دارند که به دقت شرایط را تحت نظر گیرند و با تحلیل مناسب برنامه هایی برای رشد سلامت موسسه ایشان ارائه دهند. و این همان چیزی است که گروه ما میتواند برای مشتری به انجام رساند تا رشد متوازن و موفق ایشان را تضمین کند.

گروه مالیاتی، گمرکی و اداری

مدیریت موفقیت آمیز یک موسسه نیازمند سرپرستی قوی اداری میباشد تا سازمان بتواند بدون درگیری با مشکلات عمومی به فعالیت خود بپردازد. گروه مشاورین مدیریت عمومی ما این گرفتاری ها را در یک شرکت فعال به حداقل کاهش میدهند و کمک مینمایند تا نیروهای سازمان در راه توسعه به کار گرفته شوند. این تخصصی است که ما بدان کاملاٌ مجهزیم

چگونگی شکل گیری و همکاری گروه های کاری این شرکت مبتنی بر نیاز مشتریان و در راستای تحقق هدف نهایی تجاری مورد نظر ایشان می باشد.