خدمات ما


آموزش و مشاوره مدیریت

گستره وسیع فعالیت های مدیریتی و تصمیم گیری در بسیاری اوقات اخذ تصمیم های مطلوب را مشکل ترین کار می نماید. بدین جهت مدیریت نیازمند مشاورینی مجرب است تا ایشان را از میانه بحران و آشفتگی هدایت نماید.

برنامه ریزی و تحلیل آماری تجاری

سازمانهای دولتی و شرکت های خصوصی همواره تعداد زیادی آمار و ارقام تولید می نمایند. اما طراحی منابع آماری و تحلیل درست محصولات آماری با ایجاد تصویری روشن از محیط فعالیت ضامن موفقیت نهایی است.

برنامه ریزی بازار و مکان نمایی کالا و خدمات

ما همگی به دنبال کسب بازار هستیم. ما نیازمندیم که بازار را به درستی درک کنیم. ما باید بتوانیم بازار را تعریف کنیم. ما باید قادر باشیم بازار فعلی و آتی را برنامه ریزی کنیم. و ما می بایست کسب و کار خود را در نقطه مناسب بازار مستقر کنیم.

برنامه ریزی استراتژیک و پیگیری اجرایی آن

ما قرار است که در آینده به کجا برسیم؟ چگونه تصمیم بگیریم و پیش برویم؟ چگونه پیشرفت را کنترل کرده و آنچه کسب کرده ایم حفظ کنیم؟ این جایی است که ما میتوانیم به کمک بیاییم تا شرکت در مسیر درست برای نیل به آینده قرار گیرد.

پشتیبانی حقوقی، مقرراتی، مالیاتی و امور نظارتی

آگاهی از اصول پایه یی اداره امور جاری در یک کشور جزو واجبات موفقیت تجاری است. قبل از هر تصمیم گیری حساس مدیریت می باید محدودیت ها و امکانات را بررسی نماید. ما درست در همین جا هستیم تا به شما کمک کنیم تصمصم درست را اخذ کنید.

ارزیابی خطرات و چالش ها در تصمیمات نو

برای هر تازه وارد در فعالیت های اقتصادی ارزیابی خطرات و ریسک های آنان حیاتی میباشد. قطعاٌ کسب و کارهای نو نیازمند ان هستند که همزمان با طرح ایده ها و برنامه های نو این ارزیابی ها را در دست داشته باشند تا بتوانند تصمیم بگیرند که تا چه میزان و در چه جهت جلو بروند.

طراحی فعالیت های جدید

سهم بزرگی از فعالیت های جدید در همان سال اول شکست میخورند. بدون برنامه ریزی قبلی، به طور متوسط فقط یکی از ده کسب و کار جدید به طور اتفاقی موفق میشوند. ما به کسب و کارهای جدید کمک میکنیم تا آن یک موسسه موفق در میان خیل بازندگان باشند.

تدوین طرح تجاری و طرح های فنی و اجرایی دیدگاه های نو

بهترین ایده ها و برجسته ترین مدل های تجاری نیازمند برنامه ریزی برای موفقیت هستند. آنها نیازمند برنامه هایی هستند که امنیت سرمایه گذاران را تضمین و پیشرفت کار را نظارت نمایند. ما به مشتریان بسیاری کمک کرده ایم تا از این مرحله با امنیت و موفقیت عبور کنند.

گردآوری اطلاعات بازرگانی و حقیقت یابی

آیا شما یک تازه وارد هستید؟ آیا نیاز به اطلاعات درونی بازار و رقابت دارید؟ نگران نباشید. سریعتر از آنچه که تصور کنید گزارشات اطلاعاتی در دسترس شما خواهند بود. ما متخصص کسب آگاهی هستیم.

برنامه ریزی نفوذ و توسعه سهم بازار

آیا میخواهید سهم بازار خود را توسعه دهید؟ و یا میخواهید به تازگی وارد بازار شوید؟ ما میتوانیم از ابتدا تا انتهای راه با شما باشیم تا وارد بازار شوید و توسعه یابید. شما ضرورتها و هزینه ها را قبل از ورود به بازار درخواهید یافت. و شما میتوانید برای موفقیت برنامه داشته باشید.