درباره ما


سال تاسیس : 1378

بنیان گذار و مشاور ارشد : م. ر. اکبریسانا

مشاورین همکار : 5 نفر در بخش های مختلف

بنیانگذار موسسه دارای بیش از 45 سال سابقه فعالیت موثر در بازار ایران میباشد و شاهد تغییرات نظام اقتصادی از بازار آزاد به اقتصاد هدایت شده دولتی و بازگشت آن به مشارکت بخش خصوصی بوده است. در جریان این تغییرات، کشور نه سال جنک را پشت سر گذارده، تحریم های بین المللی طولانی مدت را تحمل کرده، و شکست های اقتصادی را از سر گذرانده است. اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی برای سالیان طولانی از تغییرات جهانی جدا افتاده و اکنون مشتاقانه در صددند عقب ماندگی های قبلی را جبران کنند.تمامی این ها ما را بر آن داشته اند تا پلی باشیم بین گذشته و حال و محل وصل نیازهای داخلی و خارجی با یکدیگر باشیم.

موسسه ما دارای 27 سال سابقه ارائه خدمات مشاوره یی در سطوح مختلف صنعتی و بازرگانی میباشد. ما به شرکت های بسیاری کمک کرده ایم تا پیشاپیش اتفاقات حرکت کنند و رو به رشد باشند.

گروه های کاری :


گروه حقوقی
گروه پروژه های نو
گروه برنامه ریزی استراتژیک
گروه مالیاتی، گمرکی و اداری

مشتریان ما

ما به بسیاری از مشتریان خود کمک کرده ایم تا آنچه را نیاز داشتند به دست آورند و در میان آنان میتوان از شرکت ها و موسسات زیرین نام برد:

 • Vodafone UK
 • PII Canada
 • Razavi Holy Shrine Investment Company
 • Turbine Maintenance Kish
 • PII Gulf
 • Farsi Food Factory
 • Honey Food Packaging and Distribution Company
 • Ala Catering Company
 • Dorna Aviation Industries
 • Gourmet Trade Luxembourg
 • Iran Jirde Construction Company
 • Ceramin Ceramics Supply UK
 • Marvast Commercial & Investment Group
 • Petrochemical Downstream Industries Investment Co.
 • Scores of small ventures and new market entry projects

موسسه ما دارای یک سازمان منعطف است و به تناسب پروژه ها از نیروی انسانی مناسب بهره می برد. ما علاوه بر نیروهای داخلی بنا بر نیاز از نیروهای متبحر بیرونی نیز در پروژه ها استفاده میکنیم.