ما کمک شما در ورود به بازار و پیشروی در آن هستیم

آیا سرعت برای شما مهم است

چرا ما؟

زیرا شما نیاز به اطلاعات دقیق و پیشنهادات به موقع دارید. در فضای پر تحرک بازارهای هدف، دریافت پیشنهادات به موقع و راه حل های روشن نقش حیاتی در پیشی گرفتن بر رقبا دارند. و این تعهد ما است که شما را پیشتاز وقایع نگهداریم.

آیا توانمندی برای شما مهم است

ما کیستیم؟

آگاهی، تجربه، ارتباطات، و کار گروهی سرمایه های واقعی ما هستند. گروه مشاورین همکار ما در شناخت بازار هدف مورد نیاز مشتریان و در زمینه های برنامه ریزی استراتژیک، مساعدت های حقوقی، برنامه ریزی نفوذ و بازاریابی، قوانین و مقررات مالی و تجاری و گستره یی از فنون مدیریتی متخصص هستند. در صورت نیاز، گروه مشاوران از نیروهای بیشتر برای کسب خواست های مشتریان نیز بهره می برند.

آیا موفقیت برای شما اهمیت دارد

ما چه میکنیم؟

در اولین گام ما سعی میکنیم دقیقاٌ مشتری خود را درک نماییم. سپس برنامه عملیاتی را تدوین نماییم. بعد از آن گروه های تحلیلگر شکل می گیرند. و در نهایت با هماهنگی با مشتری راه حل ها پدیدار میگردند. و البته این پایان راه نیست. ما گام به گام همراه مشتری در به کار گیری راه حل ها و کسب موفقیت او را همراهی میکنیم

خدمات

  • آموزش و مشاوره مدیریت
  • برنامه ریزی و تحلیل آماری تجاری
  • برنامه ریزی بازار و مکان نمایی کالا و خدمات
  • برنامه ریزی استراتژیک و پیگیری اجرایی آن
  • پشتیبانی حقوقی، مقرراتی، مالیاتی و امور نظارتی
  • ارزیابی خطرات و چالش ها در تصمیمات نو
  • طراحی فعالیت های جدید
  • تدوین طرح تجاری و طرح های فنی و اجرایی دیدگاه های نو
  • گردآوری اطلاعات بازرگانی و حقیقت یابی
  • برنامه ریزی نفوذ و توسعه سهم بازار

با ما موفق تر شوید

اهداف را تعریف کنیم
کار گروهی را سامان دهیم
برنامه هایمان را تدوین کنیم
نتایج دلخواه را به دست آوریم